back to description    -->

: Ősiségi nyíltparancs. Úrbéri nyíltparancs. Telekkönyvi rendelet.