logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

ko7181.   book/history of culture

Szent-Ivany Martino ( Szentiványi Márton): CURIOSIORA ET SELECTIORA VARIARUM SCIENTIARUM MISCELLANEA. A három rész egybekötve.

Tyrnaviae (Nagyszombat). 1689. Typis Academicis. illustrated. vellum. Latin language.
size: 21x15 cm.

SOLD

1 t. (díszcímlap) + [10] + 444 p. + 4 t. (rézmetszet); 274 [helyesen 282] + [2] p.; [4] + [348] p.
A könyvtest jó állapotú.
A kötés restaurálásra szorul!
-----------------------
Szentiványi Márton, Szent Iványi (Szentivány, 1633. okt. 20. – Nagyszombat, 1705. márc. 5.): író, tanár. 1653-tól jezsuita. Főisk. tanulmányait Nagyszombatban és Bécsben végezte. 1667-től Nagyszombatban, Grazban és Münchenben volt tanár, 1676 – 79-ben a bécsi Pazmaneumban tanított, 1688-tól haláláig Nagyszombatban élt. 1690 – 93-ban a kollégium és az egy. rektora, 1673-ban az esztergomi érsek főcenzornak nevezte ki, s ebben a király (I. Lipót) 1688-ban megerősítette. 1675-től haláláig szerk, a nagyszombati naptárt (Calendarium Tyrnaviense). Érdeklődött mezőgazdasági és a természettudományok iránt, összefoglalta kora tudományos ismereteit, polemikus munkáival a hitviták felé fordult. Említést érdemel az a törvénygyűjteménye, amelyik először viseli a Corpus Juris Hungarici címet (1696). – F. m. Curiosiora et selectora variarum scientiarum miscellanea (I – III., Tyrnaviae, 1689 – 1702); Quindecim dilemmata Dominis Acatholicis…oblata (Tyrnaviae, 1699); Viginti quatuor dubia . . (Tyrnaviae, 1700); Oeconomica philosophica. .. (I – II., Tyrnaviae, 1746). – Irod. Pauler Tivadar: Sz. M. jellemzése (MTA Ért. 1857); Sertőző József: Sz. M. munkássága a XVII. sz. küzdelmeiben (Bp., 1942); Rapaics Raymund: A magyar biológia története (Bp., 1953).
Horváthy Péter-Németh Gábor: A jezsuita kozmográfia emlékei a zirci könyvtárban
http://www.matud.iif.hu/07aug/11.html.
all pictures in large
  1. product image
  2. product image
  3. product image
  4. product image
  5. product image
  6. product image

back
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page