logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

manuscripts

1 2       -->

ke70.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 1.18 EURO

Igazolvány. Honvédelmi Minisztérium. 1947.

ke161.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 176.47 EURO

Sáray (Sárai) Szabó Irén, műgyűjtő emlékkönyve, festők grafikusok rajzaival, bejegyzéseivel.
Karancsi Sándor erdélyi grafikus, festő, éremszobrász
1932-2003
Bordás Ferenc grafikus...

ke162.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 13.24 EURO

Wertner Mór levele ismeretlennek. 1902.
................
Wertner Mór (Spáca, 1849. júl. 26. – Párkány, 1921. jún. 8.): orvos, történész. 1872-ben szerzett Bécsben orvosi oklevelet, utá...

ke163.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 11.76 EURO

Oroszlán Zoltán levele ismeretlennek. 1918
.......
Oroszlán Zoltán (Bp., 1891. márc. 16. – Bp., 1971. jan. 9.): régész, művészettörténész, egyetemi tanár, a történettudományok kand...

ke164.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 5.29 EURO

Csoma József levele ismeretlennek.
.......

Csoma József (Rásony, 1848. jún. 27. – Devecser, 1917. márc. 1.): történész, heraldikai író, az MTA l. tagja (1900). Sárospatakon végzett j...

ke165.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 8.82 EURO

Hekler Antal levele ismeretlennek. 1917.
.......
Hekler Antal (Bp., 1882. febr. 1. – Bp., 1940. márc. 3.): művészettörténész, régész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1920; r. 1934). 1903...

ke166.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 11.76 EURO

Vikár Vera érdekes tartalmú levele ismeretlennek.
................
Vikár Vera (1888–1943) művészettörténész, Vikár Béla fogadott leánya (felesége, Böke Kornélia első házasságáb...

ke167.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 8.82 EURO

Vikár Vera (1888–1943) művészettörténész, Vikár Béla fogadott leánya (felesége, Böke Kornélia első házasságából származó gyermeke). 191 3-ban doktorált Pasteiner Gyulánál ...

ke168.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 8.82 EURO

Vikár Vera levele
.......
Vikár Vera (1888–1943) művészettörténész, Vikár Béla fogadott leánya (felesége, Böke Kornélia első házasságából származó gyermeke). 191 3-ban dokto...

ke169.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 5.88 EURO

gróf Mikes Árminné levele ismeretlennek
gróf Mikes Árminné Bethlen István leánya, gróf Mikes Ármin földbirtokos felesége.
A Pro Transylvania egyesület vezetője, a koronázási viselet...

ke171.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 8.82 EURO

Szmrecsányi Miklós levele
...............
1854-1936. Művészettörténeti író jogi doktor, miniszteri tanácsos. Szmrecsányi Pál szepesi, majd váradi püspök és Szmrecsányi Lajos egri ...

ke172.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 4.41 EURO

Oroszlán Zoltán levele ismeretlennek. 1942
.......
Oroszlán Zoltán (Bp., 1891. márc. 16. – Bp., 1971. jan. 9.): régész, művészettörténész, egyetemi tanár, a történettudományok kand...

ke173.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 5.88 EURO

Csoma József kártyája ismeretlennek. 1910.
.......

Csoma József (Rásony, 1848. jún. 27. – Devecser, 1917. márc. 1.): történész, heraldikai író, az MTA l. tagja (1900). Sárospatakon ...

ke174.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 10.59 EURO

Cserna Andor levele ismeretlennek. (Siklóssy László?) 1910.
.......
Cserna Andor (Bp., 1885. ápr. 24. – Bp., 1933. márc. 23.): újságíró, zenekritikus. Pályáját a függetlenségi Egyet...

ke175.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 5.88 EURO

gróf Sztáray Sándor levele a Pro Transylvania bizottság nevében.1917.

ke176.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 10.59 EURO

báró Hornig Károly veszprémi püspök 2 levele, Varjú Elemér történésznek.
.......
Hornig Károly, báró (Buda, 1840. aug. 10. – Esztergom, 1917. febr. 9.): bíboros, veszprémi püspök...

ke178.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 5.88 EURO

Kuzsinszky Bálint levele ismeretlennek. 1913
........

Kuzsinszky Bálint (Szabadka, 1864. nov. 6. – Bp., 1938. aug. z3.): régész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1907, r. 1926). A bp.-i egy...

ke179.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 17.65 EURO

Varjú Domokos festő, restaurátor, tanár, tagfelvételi dokumentuma. Orsz. M. Régészeti és Művészettörténeti Társulat.
........

Varjú Domokos festő, restaurátor, tanár, Ember Mária...

ke180.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 10.59 EURO

Franz Völker aláírt fotó
Franz Völker (1899-1965. ) operaénekes, aki jelentős európai karriert töltött be. Kifejezetten Richard Wagner operáinak előadójaként jeleskedett.

Clemens Kr...

ke181.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 13.24 EURO

Rudolf Bockelmann aláírt levelezőlap.1935 Budapest

Rudolf Bockelmann ( 1892- 1958. ) német operaénekes . Kiemelkedő wagneri énekesként nemzetközi karriert épített, de az 1930-as évekbe...

ke182.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 13.24 EURO

Erich Kleiber aláírt fotó 1933
Erich Kleiber (Bécs, 1890. augusztus 5. – Zürich, 1956. január 27.) osztrák karmester, zeneszerző. A Berlini Állami Operaház főzeneigazgatója 1923 és 193...

ke183.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 3.53 EURO

Vico Torriani (1920-1998) színész, énekes aláírása az őt ábrázoló képen.

ke184.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 4.41 EURO

Tekeres Sándor énekes dedikált fotója 1971.
.........
Tekeres Sándor (Csíkménaság, 1921. jún. 1. – Bp., 1977. júl. 11.): énekművész. A negyvenes évek elején Budapestre került. 194...

ke185.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 4.41 EURO

László Imre énekes fotós levelezőlapja üdvözlő soraival, Elsy Ashley énekes táncosnőnek
....
László Imre (Csongrád, 1896. dec. 12. – Bp., 1975. jan. 1.): énekes. Rákosi Szidi szí...

ke188.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 10.59 EURO

Eckhardt Sándor kevelezőlapja, Ernyey Józsefnek.
Eckhardt Sándor (Arad, 1890. december 23. – Budapest, 1969. május 16.) irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos ...

ke189.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 7.06 EURO

Az Európa kiadó megbízása Szabó Ede műfordítónak. 1963.

ke190.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 5.88 EURO

Benedek Marcell (író, irodalomtörténész) gébírásos, aláírt levele ismeretlennek.
Kartonra ragasztva.

ke191.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 3.53 EURO

gróf Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök levelezőlapja 1914?
.....
Mailáth Gusztáv Károly, gróf (Bakóca, 1864. szept. 24. – Bp., 1940. márc. 18.): erdélyi r. k. püspök, ~ Györ...

ke192.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 3.53 EURO

[Augustín Fischer-Colbrie], kassai püspök meghívója Varjú Elemér múzeumi igazgató, történész részére.

ke193.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 1.76 EURO

Lajossy Károly rajzoló Igazolási jegye. 1902.

ke194.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 0.88 EURO

Keresztlevél. 1941.

ke195.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 3.53 EURO

A Keresztény Kisgazda- Földmíves- és Polgári Párt megbízólevele Vajay Antal képviselőnek.
1922.

ke196.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 5.29 EURO

Kállay Károlyné színésznő levele Jaschik Álmosné díszlet- és jelmeztervezőnek. 1941.
.....
Jaschik Álmosné; Müller Mária

(Bp., 1898. aug.–Bp., 1954. nov. 29.): díszlet- és jel...

ke197.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 3.53 EURO

Rott Nándor veszprémi püspök levelezőlapja. 1938.
.....
Rott Nándor (Bodenstadt, 1869. dec. 23. – Veszprém, 1939. márc. 3.): r. k. püspök, egyházi író. 1396-ban szentelték pappá, 1...

ke198.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 1.47 EURO

Két orvos névjegye. 1914.
Dr. Rihmer Béla főorvos névjegykártyája, a hátlapon kézírással.
Dr. Hainiss Géza főorvos, névjegykártyája, kézírással.

ke199.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 4.41 EURO

Shvoy Lajos székesfehérvári püspök levelezőlapja. 1928.

ke200.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 2.35 EURO

A Kalász könyvkiadó kinevezési okirata. Eble Ede társelnökké való megválasztása 1941.

ke201.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 11.76 EURO

Kurt Goepel német nyelvű levele Erdey-Grúz Tibornak érdekes tartalommal 1935.
........
Kurt Goepelnek, a Humboldt Alapítvány ügyvezető igazgatójának német nyelvű levele Erdey-Grúz Tibo...

ke202.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 35.29 EURO

Balázs Árpád, medgyesi zeneszerző, dalköltő gépírásos levele aláírással.
1927-1933-ig Budapest székesfőváros rendőrségi főkapitány-helyettesi tisztét töltötte be.
A címzett, ...

ke203.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 35.29 EURO

Kolosváry Bálint rektor igazolványa 1919. Trianon!
..........................
Kolosváry Bálint, a kolozsvári egyetem ügyvivő rektora "Igazolvány"-t állítot ki Lehoczky Andrásnak, hogy e...

ke204.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 2.65 EURO

Schulek Tibor evangélikus lelkész, esperes, irodalomtörténész, Schulek Frigyes unokája, névjegye ,

hátán kézírással

.....

Schulek Tibor (Bp., 1904. febr. 3. – Bp., 1989. máj. 1...

ke205.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 10.59 EURO

Gratz Gusztáv levele, Kökény Lajosnak

1940

.....

Gratz Gusztáv (Gölnicbánya, 1875. márc. 30. – Bp., 1946. nov. 21:): publicista, miniszter, közgazdasági és történetíró, az MTA...

ke206.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 13.24 EURO

Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter kinevezési értesítése Bányai Zoltánnak.
........

Reményi-Schneller Lajos (Bp., 1892. márc. 15. – Bp., 1946. aug. 24.): politikus, pénzügyi ...

ke207.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 1.76 EURO

Balla Ignác névjegykártyája, a hátlapon kézírással.................

Balla Ignác (Magyarpécska, 1885. aug. 23. – Bp., 1976. szept. 10.): író, újságíró, műfordító. A Pest...

ke208.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 2.65 EURO

Lékai László bíboros, esztergomi érsek üdvözlő kártyája, az aláírásával.

ke209.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 2.65 EURO

Müller Pál építész levele Vámos Ferenc építésznek. 1930.

ke210.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 7.35 EURO

Megbízólevél Brunswik Gyula mérnök részére. 1903

Duna-Tisza Csatorna építési munkálatok.
....
Korompai Brunswik Gyula (vízépítő mérnök, miniszteri tanácsos) 1863-1935.

ke211.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 4.41 EURO

Dinich Ödön képviselő érdekes tartalmú levele. 1932.

.........

Dénesfay-Dinich Ödön
filmíró, hivatalnok

Születés: Szulok, 1885. október 17.

Szülei: Dinich Károly, Hampek E...

ke212.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 5.29 EURO

oós Elemér (hadtörténész, genealógus) napiparancsának kivonata. 1881 szept. 19.


.........

Soós Elemér (Nádasd, 1844. jún. 16. – Bp., 1929. febr. 2.): honvéd ezredes, genealógus,...

ke213.   manuscripts   put into the basket    detailed description
.

price: 88.24 EURO

Dr. Plesch János levele ismeretlennek "Kedves Barátom" megszólítással.

..............
Plesch János (? 1878 – ? 1957) magyar származású orvos, belgyógyász. Berlinben, majd Angliában...
1 2       -->
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page