logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

ke203.   manuscripts   put into the basket
.

price: 33.8 EURO

Kolosváry Bálint rektor igazolványa 1919. Trianon!
..........................
Kolosváry Bálint, a kolozsvári egyetem ügyvivő rektora "Igazolvány"-t állítot ki Lehoczky Andrásnak, hogy egyetemi tevékenységét Budapesten folytassa.........

Kolosváry Sándor (Kóródszentmárton, 1840. jún. 23. – Bp., 1922. aug. 7.): jogász, egyetemi tanár, az MTA l. tagja (1892). Marosvásárhelyen tanult. Rövid joggyakorlat után, 1867-től a kolozsvári ref. kollégium jogi tanfolyamának, 1870-től a jogak. tanára. 1872–1910 között kolozsvári egy.-i tanár (előbb magánjog, bölcseleti jog, bányajog, majd állam- és jogtörténet). 1917–1918-ban a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem, Jog- és Államtudományi Kar dékánja. 1919-től 1921-ig – a megszüntetés előtti, nehéz átmeneti helyzetben – rektorként irányította az intézményt. Legjelentősebb műve a helytartósági jogszabályokról Óvári Kelemennel közösen kiadott forrásgyűjtemény: Corpus statutorurn Hungariae municipalium (I–VIIL, Bp., 1885–1890; kiadta Óvárival együtt Verbőczy Hármaskönyvét (Bp., 1897). A Magyar Törvénytár (Corpus Juris Hungarici ) millenniumi emlékkiadásában ugyancsak ~ fordította – Óvárival együtt – az 1301–1657. évekről szóló anyagot, valamint az erdélyi törvényeket (1540–1848).
all pictures in large
  1. product image
  2. product image

back
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page