logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

ke204.   manuscripts   put into the basket
.

price: 2.37 EURO

Schulek Tibor evangélikus lelkész, esperes, irodalomtörténész, Schulek Frigyes unokája, névjegye ,

hátán kézírással

.....

Schulek Tibor (Bp., 1904. febr. 3. – Bp., 1989. máj. 14.): evangélikus lelkész, esperes, irodalomtörténész. Schulek Frigyes unokája. 1913-tól a herrnhuti testvérek Nieskyben (Németo.) lévő pedagógiumában, 1918 tavaszától Rimaszombaton, majd miután családja innen menekülni kényszerült, Bp.-en tanult; 1922-ben érettségizett. Teológiát Bp.-en (1922-24), Sopronban (1924-25) és Lipcsében (1925-26) hallgatott. Teológiai tanulmányaival párhuzamosan a bp.-i egy. bölcsészettudományi karán is tanult, s m.-német-angol szakos tanári alapvizsgát tett. 1928-ban Sopronban szerzett ev. lelkészi oklevelet. 1926-27-ben Nieskyben nevelőtanár, 1927-ben öt hónapos tanulmányutat tett Angliában és Walesben, 1927-1930 között a Magy. Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ) titkára. 1938-ban Pécsett teológiai doktorrá avatták. 1930-1948 között hivatásos tábori lelkész, 1948-63-ban komáromi lelkipásztor, 1951-1953 között a Fejér-Komáromi Ev. Egyházmegye esperese. E tisztéről 1953. aug. 27-én lemondani kényszerült, 1963. jan. 1-jével pedig az egyházi bíróság kierőszakolt, hamis vádakra támaszkodó határozattal állásvesztésre ítélte. Az ítéletet csak 1988. dec.-ben nyilvánították semmisnek, és ~t hivatalosan rehabilitálták. Lelkészi állásából való eltávolítása után az MTA Irodalomtudományi Intézete Humanizmus és Reformáció Kutatócsoport munkatársa. Főként a régi m. irodalommal, az imádságok és énekek témakörével kapcsolatos cikkei, tanulmányai hazai és külföldi, egyházi és tudományos folyóiratokban jelentek meg. 1940-ben a Magy. Prot. Irodalmi Társ. választmányi tagja, 1934-től a Keresztyén Igazság c. folyóirat egyik szerk.-je volt. Visegrádon temették el. – F. m. Bornemisza Péter 1535-1584 (Bp.-Győr-Sopron, 1939); Régi magyar imádságok (Győr, 1941); Tükördarabok a Schulek-család múltjából (Kassa, 1943); Régi Magyar Istenes Énekek (Sulyok Imrével, Győr, 1945); Cantate! Énekeljetek! … (szerk., Győr, 1950); A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek, Várad, 1566 (tanulmány, Bp., 1975); Megkésett emlékezés az erdélyi magyar evangélikus egyház száz év előtti megalakulásáról (Diakozia, 1989. 1. sz.); Magyar evangélikusok Romániában (Diakonia, 1989. 2. sz.) – Irod. Botta István: Dr. S. T. 1904-1989 (Keresztyén Igazság, 1989. 3. sz.); Herényi István: Az evangélikus egyház az egyháztörténet tükrében 1945-1990 (Velem, 1991).
all pictures in large
  1. product image
  2. product image

back
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page