logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

ke165.   manuscripts   put into the basket
.

price: 7.89 EURO

Hekler Antal levele ismeretlennek. 1917.
.......
Hekler Antal (Bp., 1882. febr. 1. – Bp., 1940. márc. 3.): művészettörténész, régész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1920; r. 1934). 1903-ban Bp.-en államtudományi doktorátust szerzett. Utána Párizsban művészettörténetet és Münchenben Adolf Furtwänglernél klasszika-archeológiát tanult. 1907-ben a múz. szolgálatába lépett. 1911-ben a bp.-i egy.-en a klasszika-archeológiából magántanári képesítést nyert. 1918-tól a művészettörténet ny. r. tanára a bp.-tudományegy.-en. Főként a görög szobrászattal foglalkozott, több művet publikált az antik művészettörténet köréből. Ő honosította meg Mo.-on a klasszika-archeológia új módszereit. Kiváló előadó és pedagógus volt. 1934-től a Kisfaludy Társ. tagja. – F. m. Römische weibliche Gewandstatuen (München, 1908); Greek and Roman portraits (London, 1912); Portraits antiques (Paris, 1913); Isteneszmény és portré a görög művészetben (Bp., 1918); Pheidias művészete (Bp., 1922); A középkor és a renaissance művészete (Bp., 1932); Az újkor művészete (Bp., 1933); A magyar művészet története (Bp., 1934); Ungarische Kunstgeschichte (Berlin, 1937); Bildnisse berühmter Griechen (Bp., 1940; Berlin, 1962). – Irod. Petrovics Elek: H. A. (Akad. Ért. 1940); Láng Nándor: H. A. élete és munkássága (Bpesti Szle, 1942).
product image

back
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page