logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

ke172.   manuscripts   put into the basket
.

price: 3.95 EURO

Oroszlán Zoltán levele ismeretlennek. 1942
.......
Oroszlán Zoltán (Bp., 1891. márc. 16. – Bp., 1971. jan. 9.): régész, művészettörténész, egyetemi tanár, a történettudományok kandidátusa (1952). Tanári oklevelet szerzett a bp.-i tudományegy.-en (1913), majd bölcsészdoktori diplomát (1918). A bp.-i ref. főgimn.-ban h. tanár volt. 1914-ben az MNM érem- és régiségtárában gyakornok. 1914–1917 között a Ludovika Ak.-n katonai földrajzot és hadtörténetet tanított. 1917–19-ben a Magy. Tudományos Intézet titkára Konstantinápolyban. 1919-től az MNM segédőre, 1923-tól a Szépművészeti Múz. antik osztályának, majd összes szoborgyűjteményének vezetője, később ig.-őre. 1936-tól a szegedi egy. magán-, 1941-től rk. tanára volt. Több külföldi tanulmányúton vett részt. 1945. nov.-től 1967-ig, nyugdíjazásáig a bp.-i ELTE-en egy.-i tanár, mindvégig a klasszika- és provinciális archeológia, művészettörténet, muzeológia előadója. 1957–59-ben dékánh. 1959-től a Magy. Régészeti és Művészettörténeti Társ. elnöke. 1946-ban tagja volt a mo.-i javak visszahozatalára alakított bizottságnak. Mintegy 400 tudományos közleménye jelent meg. A görög és római művészet, elsősorban a görög terrakottaszobrászat és a pannóniai reliefplasztika kiváló kutatója volt. – F. m. Mitológiai és szimbolikus képtípusok a pannóniai síremlékeken (Bp., 1918); Az Orsz. Magy. Szépművészeti Múzeum antik terrakottagyűjteményének katalógusa (Bp., 1930); Színész-maszkok és szobrocskák antik terrakotta gyűjteményünkben (Bp., 1940); Terrakotten-Studien (Bp., 1945); Az antik kiállítás katalógusa (Dobrovits Aladárral, Bp., 1947); Görög művészet a perzsa háborúig (egy.-i jegyzet, Bp., 1948). – Irod. O. Z. (Művészet, 1971. 3. sz.); Die literarische Tätigkeit von Z. O. (Bp., 1971).
product image

back
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page