logo

Sós Antikvárium

since 1985

Catalog   magyarul   Login

Sold items

 book | map | engraving | postcard | manuscript 

book/law, law history, criminology


ko739.   book/law, law history, criminology

Pauler Tivadar: Büntetőjogtan.

Pest. 1864. Pfeifer Ferdinánd. 458 p. half cloth binding. Hungarian language.
size: 20x14 cm.

SOLD

Pauler Tivadar: Büntetőjogtan

ko740.   book/law, law history, criminology

1868-ik évi országgyűlési törvény-czikkek I-XXVI.

Pest. 1868. Báth Mór. 183 p. halfleather. Hungarian language.
size: 14x10 cm.

SOLD

1868-ik évi országgyűlési törvény-czikkek I-XXVI

ko741.   book/law, law history, criminology

Dobránszky Péter: Társadalmi bajaink különös tekintettel az öngyilkosságra.

Kolozsvár. 1872. Ny. Gámán János örökösei. 220 p. half cloth binding. Hungarian language.
size: 19x13 cm.

SOLD

A hátsó borító sérült.
Dobránszky Péter: Társadalmi bajaink különös tekintettel az öngyilkosságra

ko876.   book/law, law history, criminology

Kollányi Ferencz: A magán kegyúri jog hazánkban.

Budapest. 1906. MTA. 298 p. half cloth binding. Hungarian language.
size: 23x15 cm.

SOLD

címlapon bélyegző.
Kollányi Ferencz: A magán kegyúri jog hazánkban

ko904.   book/law, law history, criminology

Csiky Kálmán: Werbőczy István és Hármaskönyve.

Budapest. 1899. Franklin Társulat. 64 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 14x10 cm.

SOLD

Címlapon tulajdonosi bélyegző.
Csiky Kálmán: Werbőczy István és Hármaskönyve

ko1891.   book/law, law history, criminology

Buza László: A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződések és más nemzetközi egyezmények értelmében.

Budapest. 1930. Magyar Tud. Akadémia. 432 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x16 cm.

SOLD

gerincén szakadás.
Buza László: A kisebbségek jogi helyzete a békeszerződések és más nemzetközi egyezmények értelmében

ko2049.   book/law, law history, criminology

B. Forster Gyula: A főkegyúri jog gyakorlása, midőn nincs koronás király. /Kézirat gyanánt/.

without place. ca. 1920. without publisher. 92 p. pamphlet. Hungarian language.
size: 22x15 cm.

SOLD

A kötéstábla szakadozott, ragasztva.
B. Forster Gyula: A főkegyúri jog gyakorlása, midőn nincs koronás király. /Kézirat gyanánt/

ko2076.   book/law, law history, criminology

A NÉPBÍRÁSKODÁSRÓL Szóló 81/1945. M.E. Számú Rendelet Szövege és Magyarázata.

Budapest. 1945. Politzer. 68 p. pamphlet. Hungarian language.
size: 16x12 cm.

SOLD

A NÉPBÍRÁSKODÁSRÓL Szóló 81/1945. M.E. Számú Rendelet Szövege és Magyarázata

ko5782.   book/law, law history, criminology

A magyarországi hitbizományok átalakításáról......pályamunkák.

Pest. 1847. Eggenberger. 264 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 21x14 cm.

SOLD

I,
Keresztúry József: A hazánkban létező hitbizományok átalakítási terve.
II,
Benzúr János: A magyarországi hitbozományok czélszerű átváltoztatásáról.
III,
Varga Soma: A hazai...
A magyarországi hitbizományok átalakításáról......pályamunkák

ko7283.   book/law, law history, criminology

Eckhart Ferenc: A földesúri büntetőbíráskodás a XVI-XVII. században.

Budapest. 1954. Akadémiai. 224 p. half cloth binding. Hungarian language.
size: 24x16 cm.

SOLD

Eckhart Ferenc: A földesúri büntetőbíráskodás a XVI-XVII. században

ko7823.   book/law, law history, criminology

Bónis György: A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában.

Budapest. 177. Akadémia. 177 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 20x14 cm.

SOLD

Bónis György: A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában

ko8136.   book/law, law history, criminology

Both-Csizmadia-Hajdu-Horváth-Nagyné: Egyetemes állam- és jogtörténet.

Budapest. 1984. Tankönyvkiadó. 516 p. boarding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

SOLD

Both-Csizmadia-Hajdu-Horváth-Nagyné: Egyetemes állam- és jogtörténet

ko8730.   book/law, law history, criminology

Natorp Tivadar-Bálványi Gyula (szerkesztők): A dohány és dohányjövedék Magyarországon. Történeti és statisztikai ismertetés.

Budapest. 1896. Tud.Egy. 254 p. halfleather. Hungarian language.
size: 26x18 cm.

SOLD

Natorp Tivadar-Bálványi Gyula (szerkesztők): A dohány és dohányjövedék Magyarországon. Történeti és statisztikai ismertetés

ko8773.   book/law, law history, criminology

Moldoványi István-Szentkuthy István-Pásztor Géza-Sárffy Andor-Bernhard Miksa-Kertész Sándor:: Polgári jogesetlexikon. Magánjog - hiteljog - eljárási jog.

Budapest. 1937. Grill. 877 p. half cloth binding. Hungarian language.
size: 27x20 cm. shabby. small rip on spine.

SOLD

Moldoványi István-Szentkuthy István-Pásztor Géza-Sárffy Andor-Bernhard Miksa-Kertész Sándor:: Polgári jogesetlexikon. Magánjog - hiteljog - eljárási jog

ko8774.   book/law, law history, criminology

Pongrácz Jenő (szerkesztő): Magyar Törvénykezés. VI. évf. 1932.

Budapest. 1932. M.T. 551 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 22x15 cm. shabby.

SOLD

Pongrácz Jenő (szerkesztő): Magyar Törvénykezés. VI. évf. 1932

ko10615.   book/law, law history, criminology

Webőczy István: Hármaskönyve.

Pécs. 1989. Szikra Ny. 437 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 24x16 cm.

SOLD

Az 1897-es kiadás reprintje.
Webőczy István: Hármaskönyve

ko10650.   book/law, law history, criminology

Kapa-Szabó-Udvary: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata. I-III. köt.

Budapest. 2006. MHK. 1543 p. boarding. Hungarian language.
size: 21x15 cm.

SOLD

Kapa-Szabó-Udvary: A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata. I-III. köt

ko11207.   book/law, law history, criminology

Corpus Juris Civilis. - Editio stereotypa quarta. I-III. köt.

Berolini. 1911-12. Weidmann. 2286 p. cloth binding. Hungarian language.
size: 27x19 cm. small rip on spine.

SOLD

Latin-görög kétnyelvű.

Volumen Primum.
Institutiones recognovit Paulus Krueger. Digesta recognovit Theodorus Mommsen, retractavit Paulus Krueger.
Volumen Secundum
Codex Iustinianus recognov...
Corpus Juris Civilis. - Editio stereotypa quarta. I-III. köt

ko11813.   book/law, law history, criminology

Deák Ferenc: Adalék a magyar közjoghoz.

Budapest. 1987. Közgazdasági. boarding. Hungarian language.
size: 23x14 cm.

SOLD

Reprint.
Deák Ferenc: Adalék a magyar közjoghoz

ko12960.   book/law, law history, criminology

Ereky István: Közigazgatás és önkormányzat.

Budapest. 1939. M.T. Akadémia. 382 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

SOLD

Felvágatlan.
Ereky István: Közigazgatás és önkormányzat

ko13044.   book/law, law history, criminology

Ereky István: A modern magyar közigazgatás kialakulása.

Pécs. 1942. Pannónia. 65 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 24x17 cm.

SOLD

Ereky István: A modern magyar közigazgatás kialakulása

ko14771.   book/law, law history, criminology

Szabó Imre: Az emberi jogok mai értelme.

Budapest. 1948. Hungária. 240 p. paperbinding. Hungarian language.
size: 20x14 cm. stained. shabby.

SOLD

Szabó Imre: Az emberi jogok mai értelme
Sós Antikvarium Váci street 73. Budapest 1056 Hungary   top of the page